Kalite ve Çevre Politikamız

Gezegenimizin doğal kaynaklarının korunması, bugünkü ve gelecekteki tüm kuşaklar için sürdürülebilir temiz çevre ve güvenli gıdaya ulaşımın sağlanması için Farmatek®; çevre ve hayvan sağlığı alanındaki ürünleriyle; sağlıklı ve güvenli üretimde sektörünün çözüm ortağıdır.

Kaliteli ve çevreci hizmet anlayışıyla şirketimizin başlıca ilkeleri aşağıdaki gibidir;

 • Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda standartlara uygun yeni ve yaratıcı çözümler sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak.
 • Kalite Yönetim Sistemimizin sürekli gelişmesini sağlamak için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.
 • Ortak kalite anlayışı ile hizmet etmek.
 • Uygunsuzlukları önleyerek, hataları tekrarlamamak.
 • Çalışanlarımızı sürekli eğitim ile bilinçlendirmek, takım ruhunu geliştirmek.
 • İnsana ve çevreye duyarlı olmak.
 • Yenilikçi olmak.
 • Çevre konusundaki tüm yasal koşulları karşılayarak, çevreyi korumak.
 • Çevrenin, insan sağlığı ile can ve mal güvenliğinin korunması hedeflerini kapsayan ‘Üçlü Sorumluluk’ kapsamı ilkelerini uygulamak,
 • Üretim, taşıma, depolama, işletme ve bakım faaliyetleri sonucunda oluşabilecek kirliliği kaynakta azaltarak atık oluşumunun en aza indirilmesini sağlamak, geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek.
 • Herhangi bir acil durum, kaza ve afet durumları için önleyici tedbirler almak.
 • Tüm süreçlerde her türlü kaynak tüketimini optimize ederek sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak.
 • Tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar birlikte çalıştığımız herkesle çevrenin korunması konusunda işbirliği yapmak.
 • Faaliyetlerimizin her aşamasında sürekli iyileştirmeyi hedeflemek.
 • Yasal ve diğer gerekliliklere tam uyum sağlamak.
 • Yönetim sistemimizin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli kaynakları temin etmek.