Hizmetlerimiz
  • 45 yılı aşan tecrübemizle,
  • İyi donanımlı ve yüksek kapasiteli tesisimizde,
  • Genç ve dinamik ekibimizle,
  • Müşteri odaklı,terzi işi hizmetimizle
  • Yenilik tutkumuzla,
  • Hayvan sağlığında kullanılan Veteriner ekto-paraziter sıvı ilaçları GMP koşullarında,

Çevre ve Halk sağlığı alanında vektör mücadelesinde kullanılan biyosidal formulasyonları WHO (Dünya sağlık Örgütü) ve Sağlık Bakanlığı normlarına göre paydaşlarımız için üretiyoruz.

Haşerelerin insan,hayvan ve çevreye zararının en aza indirildiği temiz ve sağlıklı bir çevre için;

  • Belediyelere, sağlık kuruluşlarına, profesyonel haşere mücadele ekiplerine ve evsel kullanıcılara vektör mücadelesinde kullanmak üzere,

hayvanların dış parazitlerden korunması ve sağaltılmasında ürün ve hizmet sunan paydaşlarımıza, terzi işi formülasyonlar üretiyoruz.

Kontrat bazlı ürettiğimiz başlıca  formülasyon şekilleri: 

Biyosidal Olarak

 • Emülsiyon Konsantre (EC)
 • Süspansiyon Konsantre (SC)
 • Suda Çözünen Konsantre (SL)
 • Suda Yağ Emülsiyonu (EW)
 • Süspo-emülsiyon (SE)
 • Mikro-emülsiyon (ME), 
 • Nanoemülsiyonlar 
 • Kapsül süspansiyonlar(CS)
 • Kullanıma hazır ürün (RTU)

Veteriner Tıbbi Ürün olarak;

 • Daldırma çözeltisi
 • Dökme Çözelti (pour-on), 
 • Damlatma Çözeltisi (spot-on), 
 • Püskürtme Çözeltisi (Spray–on)

Paydaşlarımıza ürettiğimiz formulasyonlarla ilgili;

 • Formülasyon geliştirilmesi için ar-ge çalışmaları,
 • Gerekli analitik metod çalışmaları, 
 • Validasyon çalışmaları, 
 • Stabilite Testleri,
 • Laboratuvar ve pilot ölçekli üretimleri
 • Dosya hazırlanmasında üretici firmanın hazırlaması gereken dökümanları sağlıyoruz